ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ชำระผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet)

 1. เข้าไปที่ www.bangkokbank.com
 2. คลิก “Bualuang iBanking”
 3. คลิก “Log on iBanking” ใส่ User ID และ Password
 4. เลือก “ชำระเงิน”
 5. เพิ่มผู้รับชำระเงิน (ทำครั้งแรกครั้งเดียว)
 6. เลือก Service Code: TIB ชื่อบริษัท Toyota Insurance Broker
 7. เลือกทำรายการชำระค่าสินค้าเพื่อระบุหมายเลขประจำตัว รหัสลูกค้า Customer No. (Ref. No.1)
 8. กดขั้นตอนต่อไป
 9. เมื่อเพิ่มเรียบร้อยแล้ว หากจะชำระเงินสามารถดำเนินการต่อได้โดย Click ชำระเงินให้ผู้รับชำระทันที
 10. เลือกบัญชีที่ประสงค์ตัดเงิน - ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ - ระบุหมายเลขอ้างอิง Reference No. (Ref. No.2) (ถ้ามี) แล้วกดขั้นตอนต่อไป
 11. ระบบจะแสดงสรุปข้อมูลการชำระเงิน กด “ยืนยัน”

 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 15 มิถุนายน 2564