ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ชำระผ่านเอทีเอ็ม (ATM)

 1. ใส่บัตร เอทีเอ็ม (ATM)
 2. กดรหัสประจำตัว (รหัสผ่าน 4 หลัก)
 3. กดปุ่ม “ซื้อ / ชำระเงิน / กองทุนรวม”
 4. กดปุ่ม “อื่นๆ (ระบุรหัส)”
 5. เลือกบัญชีที่ต้องการชำระ (ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน)
 6. ใส่รหัสบริษัท 5 หลัก กด 33555
 7. กดรหัสอ้างอิงที่ 1 Customer No. (Ref. No.1) ตามด้วย กดปุ่ม “หมายเลขถูกต้อง”
 8. กดรหัสอ้างอิงที่ 2 Reference No. (Ref. No.2) ตามด้วย กดปุ่ม “หมายเลขถูกต้อง”
 9. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการชำระ ตามด้วยกดปุ่ม “จำนวนเงินถูกต้อง"
 10. ตรวจสอบและกดปุ่ม “ยืนยันการทำรายการ”
 11. รอรับหลักฐานการชำระเงิน Slip ATM

 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 15 มิถุนายน 2564