ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ชำระผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet)

 1. เข้า Internet ไปที่ www.kasikornbank.com ไปที่ “บริการออนไลน์ (K-Online Services)” และคลิกเลือก “K-Cyber Banking”
 2. Log in เข้าระบบ โดยใส่ User Name และ Password
 3. เลือกแถบด้านซ้ายมือชื่อ “ชำระค่าสินค้าและบริการ” เพื่อแสดงเมนูย่อย
 4. เลือกแถบด้านซ้ายมือชื่อ “ชำระค่าสินค้าและบริการ” อีกครั้ง
 5. เลือกปุ่ม “สร้างแบบฟอร์มการชำระเงิน / New Billing Template”
 6. เลือกประเภทธุรกิจที่ต้องการชำระ
 7. เลือกบริษัทที่ต้องการชำระ บริษัท โตโยต้า อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด
 8. เลือกหักเงินจากบัญชีที่ต้องการชำระเงิน (กระแสรายวัน/ออมทรัพย์)
 9. ใส่รหัสอ้างอิงที่ 1 Customer No. (Ref. No.1) และรหัสอ้างอิงที่ 2 Reference No. (Ref. No.2)
 10. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการชำระ แล้วกดปุ่มชำระเงิน
 11. ตรวจสอบรายการ และทำการกดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อทำรายการชำระเงิน

 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 15 มิถุนายน 2564