ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชำระผ่านเอทีเอ็ม (ATM)

  1. ใส่รหัสบัตร
  2. เลือกบริการอื่นๆ
  3. เลือก “ชำระค่าบริการ”
  4. เลือก “ระบุรหัสบริษัท”
  5. เลือกหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์ / กระแสรายวัน
  6. โปรดระบุรหัสบริษัทที่ท่านต้องการชำระ 6094 กดถูกต้อง
  7. โปรดใส่หมายเลขอ้างอิงที่ต้องการชำระโดยป้อน “จุด” (.) คั่นระหว่าง Customer No. (Ref. No.1) และ Reference No. (Ref. No. 2) กด “ถูกต้อง”
  8. โปรดระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ กด “ถูกต้อง”
  9. โปรดยืนยันการชำระของท่าน กด “ถูกต้อง”
  10. รับบัตร และใบบันทึกรายการจากเครื่องเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 15 มิถุนายน 2564