ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ชำระผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet)

 1. เข้า Web Site ของธนาคาร www.scbeasy.com
 2. ใส่รหัส Login Name และ Password กด “Login”
 3. เข้าสู่หน้าจอ Welcome ให้คลิกปุ่ม “ชำระเงิน”
 4. กรุณาเลือกบัญชีผู้ให้บริการ หรือหากไม่มีชื่อบริษัทที่ต้องการชำระเงินอยู่ในรายการ โปรดเพิ่มรายชื่อบริษัทโดยการคลิก “เพิ่มรายชื่อผู้รับชำระ” เพื่อเพิ่มรายชื่อผู้ให้บริการ
 5. คลิกปุ่ม “Add from Quick Search” เพื่อค้นหาชื่อบริษัท
 6. ระบุชื่อบริษัท โตโยต้า อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ หรือ เลขที่บัญชี หรือ Comp Code 2626
 7. ระบบจะแสดงรายชื่อบริษัท กดปุ่ม “+” เพื่อเลือกบริษัท
 8. ตรวจสอบชื่อบริษัท และ Comp Code ที่ต้องการชำระเงิน และระบุรายละเอียดการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ เช่น ชื่อ-นามสกุลลูกค้า หมายเลขลูกค้า Customer No. (Ref. No.1) และหมายเลขอ้างอิง Reference No. (Ref. No. 2) ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง แล้วคลิกปุ่ม Add เพื่อยืนยันการเพิ่มชื่อบริษัท
 9. ระบบจะเพิ่มชื่อบริษัทที่ต้องการชำระเงินอยู่ใน Biller List เพื่อสะดวกในการชำระเงินในครั้งต่อไป
 10. เลือก “ค่าสินค้าและบริการ”
 11. เลือกบัญชีที่ต้องการให้หักเงิน
 12. เลือกบริษัท โตโยต้า อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ ที่ต้องการชำระเงิน
 13. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการชำระ
 14. คลิกปุ่ม Next
 15. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการชำระเงิน และกดปุ่ม Confirm เพื่อยืนยัน
 16. คลิกปุ่ม Print เพื่อพิมพ์ข้อมูลการชำระเงินเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 17. คลิกที่ Logout เพื่อออกจากระบบ SCB Easy Net

 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 15 มิถุนายน 2564