ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ชำระเงินผ่านเอทีเอ็ม (ATM)

  1. เลือก “ชำระเงิน (Payment)”
  2. เลือกรายการ “ไม่ใช้บาร์โค้ด (No Barcode)”
  3. เลือก “ชำระเงินค่าสินค้า และ บริการ”
  4. ใส่ รหัสบริษัท (Comp Code) 4 หลัก คือ 2193
  5. เลือกประเภทบัญชีของท่าน เช่น บัญชีออมทรัพย์ / กระแสรายวัน
  6. ใส่รหัสลูกค้า Customer No. (Ref. No.1)
  7. ใส่เลขที่อ้างอิง Reference No. (Ref. No.2)
  8. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ
  9. ยืนยันข้อมูลการชำระ

 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 15 มิถุนายน 2564